Kontakt

Formand:

Ivar Nielsen 40 18 25 82

Ved brud:

Per Steffensen 40 27 95 11

Administration:

Løkken Vandværk  98 99 16 64 / 51 51 47 27
mail: Lnvand@mail.dk