Børglum Vandværk

Vandværket forsyner ca. 225 forbrugere med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer, som er placeret omkring vandværket.
Vandværket udpumper ca. 80.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.