Aflæsning af Vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.
Hjørring Vandselskab udsender selvaflæsningskort i december. Disse aflæsninger videregives til Børglum Vandværk